Od Redakcji

Rozwój mediów stawia dziś przed badaczami szereg wyzwań związanych z opisem nowych zjawisk. Szczególnie potrzebna wydaje się analiza warunków pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa informacyjnego. Rozważenia wymagają również relacje między społeczeństwem informacyjnym a społeczeństwem obywatelskim w kontekście oddziaływania mediów. Te, między innymi, problemy podejmujemy w nowym czasopiśmie tworzonym przez Zakład Dziennikarstwa oraz Zakład Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Czasopismo „Media – Kultura – Społeczeństwo”, jest poświęcone szeroko rozumianej problematyce rozwoju, funkcjonowania i oddziaływania mediów w kulturze współczesnej. Cechą charakterystyczną naszego czasopisma jest prezentacja spojrzenia na problematykę mediów z dwóch punktów widzenia: z perspektywy praktyków, czyli dziennikarzy kształtujących dzisiejsze media, oraz z perspektywy teoretyków i badaczy zajmujących się krytyczną analizą społecznego oddziaływania mediów. Zamierzamy prezentować zarówno rozważania ogólnoteoretyczne z obszaru różnych dyscyplin humanistyki (historia, socjologia, psychologia, politologia, kulturoznawstwo, językoznawstwo), oraz rezultaty badań szczegółowych. Istotnym uzupełnieniem będą recenzje nowych wydawnictw, sprawozdania z konferencji i zjazdów naukowych oraz kronika najważniejszych wydarzeń medialnych w Polsce.
Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z zainteresowaniem i życzliwością. Zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie.