Call for papers

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze artykułów do czasopisma naukowego "Media-Kultura-Społeczeństwo".

Tematyka publikacji powinna mieścić się w szeroko pojętych zjawiskach kulturowo-społecznych z uwzględnieniem mediów.

Szczegółowe wymogi dotyczące artykułów dostępne są w zakładce INFORMACJE DLA AUTORÓW.

Artykuły należy przesyłać do 30 czerwca 2019r., na adres mailowy: jeichstaedt@ahe.lodz.pl