MKS na liście czasopism punktowanych

ISSN wersji drukowanej 1896-7132
ISSN wydania elektronicznego 2451-2737

Na liście czasopism punktowanych opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo "Media - Kultura - Społeczeństwo" znajduje się na liście B z liczbą punktów 3 (poz. 1559).

Czasopismo indeksowane jest w bazach ICI Journals Master List / ICI World of Journals, BazHum, PBN/POL-Index i DOI. ICV 40,99 (2015).

Nr DOI czasopisma 10.25312/2451-2737