Redakcja

Skład Redakcji

Redaktor naczelny
Dr Leszek Kuras

Z-ca redaktora naczelnego
Dr Marta Wybraniec

Redaktorzy tematyczni
Dr Jarosław Eichstaedt
Dr Anna Fadecka
Dr Marek Graszewicz
Dr Katarzyna Najmrocka

Redaktor językowy
Dr Anna Fadecka

Rada Programowa
Prof. dr hab. Barbara Bogołębska (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Michał Gajlewicz (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Valery Kasjanow (Kubański Uniwersytet Państwowy w Krasnodarze)
Prof. dr hab. Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Elżbieta Pleszkun-Olejniczak (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Maria Wojtak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Adres Redakcji Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, pokój H-105 90-222 Łódź tel. 42 299 56 76 e-mail: mks_redakcja@ahe.lodz.pl Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26 pok. K-218 tel./fax 0-42 63 15 908 e-mail: wydawnictwo@ahe.lodz.pl www: www.wydawnictwo.ahe.lodz.pl