Janusz Dunin

Profesor Janusz Dunin-Horkawicz
26.06.1931 (Wilno) - 27.07.2007 (Łódź)

Profesor Janusz Dunin był pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma "Media – Kultura – Społeczeństwo" (2005-2007).

W latach 1950-1955 studiował polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Do 1957 roku współpracował z PAXem. W 1957 roku rozpoczął pracę w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego a w latach 1984-1987 był jej dyrektorem. W latach 1994-2003 pracował w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ. W roku 1996 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Był członkiem redakcji wrocławskiego czasopisma "Literatura i Kultura Popularna". Należał do Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz do organizacji bibliofilów. W roku 1990 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Od 2002 roku pracował jako wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Prowadził zajęcia z edytorstwa.

Profesor był człowiekiem o szerokich zainteresowaniach – opublikował wiele książek i artykułów dotyczących m.in. bibliotekoznawstwa, bibliofilstwa, księgoznawstwa, literatury, edytorstwa, czytelnictwa. Główny nurt zainteresowań Profesora dotyczył teorii i praktyki komunikowania za pomocą słowa, ale podejmował także inne tematy. Ważny nurt jego twórczości dotyczył kultury regionalnej Wilna i Łodzi. Publikował także teksty dotyczące cenzury i wolności słowa oraz komunikacji literackiej. Publikował w czasopismach i encyklopediach, m.in. w Słowniku Pracowników Książki, Słowniku Literatury Popularnej. Pod jego kierunkiem powstały trzy prace doktorskie.

Profesor był przyjacielem i nauczycielem kilku pokoleń miłośników książek i nauki. Swoją pasją inspirował wielu ludzi. Do końca życia aktywnie działał w AHE w Łodzi – prowadził zajęcia, redagował czasopismo "Media – Kultura – Społeczeństwo", pisał teksty. Planował już zajęcia na kolejny rok akademicki…

Główne książki
1974, Papierowy bandyta. Książka jarmarczna i brukowa w Polsce, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, (rozprawa doktorska)
1980, Życie i sprawy Sotera Rozmiar Rozbickiego, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź
1982, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX-XX w., Wydawnictwo UŁ, Łódź, (rozprawa habilitacyjna)
1983, Philobiblon polski (wspólnie z żoną Cecylią), Ossolineum, Wrocław
1989, Książka na miarę człowieka, nakład autora, Łódź
1990, Co było a nie jest czyli kilka lat młodości mojej w Wilnie, Poprzeczna Oficyna, Łódź
1991, Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
1993, Przystanek na wyspie wolności: pejzaż KUL-owski z partią i PAX-em na horyzoncie, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin
1993, Ucztująca małpa, czyli czy należy jeść przy czytaniu?, Oficyna Bibliofilów, Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki, Łódź
1998, Pismo zmienia świat: czytanie, lektura czytelnictwo, PWN, Warszawa
2002, Moja Łódź pełna książek: o kulturze książki ze źródeł i wspomnień, Łódzka Księgarnia Niezależna, Łódź
2002, Wstęp do edytorstwa, Wydawnictwo WSHE, Łódź
2004, Studia o komunikowaniu społecznym, Wydawnictwo WSHE, Łódź