Grażyna Piechota: Postawy organizacji pozarządowych w realizacji kampanii społecznych na przykładzie analizy udziału Stowarzyszenia "Tychy Naszą Małą Ojczyzną" w kampanii społecznej "Masz Głos Masz Wybór"

Kampania społeczna "Masz Głos Masz Wybór", realizowana od kilku lat przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów oraz Fundację Batorego z siedzibą w Warszawie ma na celu promowanie aktywnych postaw w zarządzaniu sprawami lokalnymi, poszerzanie wiedzy i świadomości obywatelskiej oraz zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w życiu lokalnym. Tym samym akcja wspiera te działania, które służą budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym - konkretnej gminy czy miasta. Niniejsze opracowanie stanowi analizą aktywności jednej konkretnej organizacji lokalnej, działającej w ściśle określonych warunkach społecznych i politycznych, jako organizacja pozarządowa (stowarzyszenie) biorąca udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej "Masz Głos Masz Wybór".