Ivanna Shubina: Reklama społeczna a komunikat perswazyjny

Artykuł dotyczy analizy specyficznego zjawiska medialnego, którym jest reklama społeczna oraz jej możliwości perswazyjnych na podstawie teorii psychologicznych. Na wstępie artykułu autor przedstawia dwa pojęcia - reklama społeczna i perswazja. W artykule została omówiona specyfika przebiegu procesów perswazji w odniesieniu do reklamy społecznej. Ważnym zagadnieniem jest prawidłowe dobranie formy przekazu perswazyjnego. Według autora reklama społeczna najczęściej stosuje tzw. specyficzne komunikaty emocjonalne, zwiększające silę wpływu takiej reklamy na postawy i zachowanie odbiorcy. Autor zastanawia się nad pozytywnymi i negatywnymi skutkami wywoływania poprzez perswazyjny komunikat reklamy społecznej emocji strachu u odbiorcy. Na zakończenie autor przedstawia zagadnienie dotyczące formy prezentacji komunikatu perswazyjnego oraz najczęściej stosowane strategie perswazyjne.