Piotr Siuda: Sieciowe gender-switching a społeczności internetowe

Celem tekstu jest scharakteryzowanie zjawiska gender-switching, czyli internetowej zmiany płci jak również próba odpowiedzi na pytanie, jak zjawisko owo wpłynąć może na występujące w cyberprzestrzeni społeczności internetowe? Charakteryzując gender-switching, autor wskazuje, na jakich obszarach napotyka ono na najbardziej podatny grunt i dlaczego właśnie na takich. Zastanawia się również, jak często ono w sieci występuje oraz jakie są różnice i podobieństwa między internetową zmianą płci a tą, do której dochodzi w realu? Opis i charakterystyka zjawiska prowadzi autora do rozważań, jak internetowa zmiana płci wpływa na formowanie się oraz funkcjonowanie różnorakich społeczności internetowych. Podobnie jak społeczności w realu, podstawą ich funkcjonowania jest zaufanie społeczne oraz stabilność tożsamości członków. Zbyt częsta zmiana płci może mieć dla wirtualnych wspólnot bardzo ważkie następstwa, może być dla nich zagrożeniem. Autor zastanawia się, czy zagrożenie to jest realne, a jeżli nie to co powstrzymuje internautów przed rozbuchanym i długotrwałym sieciowym eksperymentowaniem z własną płcią.