Martyna Dominiak: "Retoryka cywilizująca" i "kontrretoryka modernizacji" jako formy udziału socjologów w sporze o IV RP

Przedmiotem niniejszego artykułu jest rekonstrukcja dwóch opozycyjnych strategii argumentacyjnych retoryki cywilizującej oraz kontrretoryki 'modernizacji' używanych przez polskich socjologów w dyskursie publicznym podczas sporu o IV RP oraz wpisanie ich w trzy konteksty: biograficzno-historyczny aspekt polskiej socjologii i wzorów zaangażowania jej przedstawicieli, dyskursywny, skupiający się na patologiach dyskursu publicznego okresu transformacji oraz kontekst kondycji nauk społecznych w świetle utraty własnej autonomii na rzecz polityki, mediów i gospodarki.