Katarzyna Górak-Sosnowska: Walka o cyfrową godność: bliskowschodnie i muzułmańskie gry komputerowe

Gry komputerowe stanowią reprezentacje poznawcze rzeczywistości. Poprzez grę użytkownik może uczestniczyć w wydarzeniach będących jej przedmiotem. Muzułmańskie i bliskowschodnie gry komputerowe stanowią przeciwwagę dla gier zachodnich, mimo tego, że przypominają je co do swojej formy. Fabuła bliskowschodnich gier dopasowana jest do rzeczywistości politycznej regionu, co skutkuje inną tematyką, jak również odmiennym niż w grach zachodnich przypisaniem ról bohaterom. W przypadku muzułmańskich gier edukacyjnych istotny jest ich religijny charakter - gra stanowi narzędzie służące do przekazywania spuścizny religijnej młodym muzułmanom w ciekawy i zgodny z duchem nowoczesności sposób. Artykuł przestawia także gry zachodnie, podejmujące wątki bliskowschodnie - propagujące orientalizm oraz dotyczące konfliktu między Zachodem a światem islamu.