Opracowanie tekstu

  • Nadsyłane teksty powinny być zredagowane według tzw. systemu harwardzkiego: numerowane przypisy na dole strony, odsyłacze do pozycji bibliograficznych w tekście, bibliografia na końcu tekstu (poniżej zamieszczamy przykład).
  • Materiały wysyłane na adres redakcji nie powinny przekraczać objętości jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami), a pozostałych tekstów – 6 stron znormalizowanego maszynopisu (10800 znaków). Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu) – marginesy 2,5 cm; interlinie 1,5 wiersza; czcionka szeryfowa np. Times New Roman 12p., przypisy czcionką Times New Roman 10p.; interlinie pojedyncze; tekst wyjustowany.
  • Do każdego nadesłanego tekstu należy dołączyć 5-6 słów kluczowych charakteryzujących jego treść  oraz bibliografię, sporządzoną w układzie alfabetycznym, tłumaczenie tytułu na język angielski, streszczenie w języku polskim i angielskim, krótki biogram autora tekstu.
  • Bibliografia powinna zawierać prace, na które autor powołuje się w artykule.
  • Nadesłane teksty powinny być formacie doc lub rtf.
  • Teksty w formie elektronicznej należy przesyłać drogą mailową, na adres redakcji mks_redakcja@ahe.lodz.pl

 

Odsyłacz wzór

 

Bibliografia (wzór)

Bauman Z. (1993), Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
Berger P.L. (1997), Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa.
Wojtak M. (2004), Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Koźniewski K. (1999), Okno od słonecznej strony, [w:] tenże, Historia co tydzień.
Szkice o tygodnikach społeczno- kulturalnych 1950-1990, Czytelnik, Warszawa.
Kochan M. (2003), Tekst i obraz w reklamie prasowej, [w:] Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Murawko-Wiśniewska K. Strach ma wielkie oczy, kły i pazury,  http://www.esensja.pl/ksiazka/recenzje/tekst.html?id=2582, [dostęp: 23.09.2005].
„Tu Polskie Radio…”. Wydarzenia z lat 1924-2004 w materiałach, relacjach i komunikatach radiowych, (2005), Polskie Radio SA [CD-ROM].