Numer 1

Od redakcji Źródła informacji Marek PALCZEWSKI, Przecieki a ochrona źródeł informacji Alicja ROKUSZEWSKA-PAWEŁEK, Wywiad narracyjny jako źródło informacji Prasa – teoria i praktyka Maria WOJTAK, Analiza gatunków prasowych. Zręby teorii i elementy praktyki Janusz DUNIN, Wiersze w prasie. Zapomniany gatunek publicystyki Joanna MIKOSZ, W czym tkwi sukces „Dziennika Łódzkiego” jako pisma regionalnego Media – dyskurs – sfera publiczna Paweł CIOŁKIEWICZ, Telewizja a sfera publiczna Leszek KURAS, Media i marketing polityczny Maria WITKOWSKA-GUTKOWSKA, Przeciw Anschlussowi Polski. O negatywnej perswazji w tekstach prasowych Maria CZEMPKA, Funkcja ekspresywna w dyskursie publicznym Nowe horyzonty Andrzej KUDRA, Hiperjęzyk hipertekstu a chiralność Wydarzenia – Recenzje Monika WORSOWICZ, Relacja z międzynarodowej konferencji medialno-naukowej „Dziennikarstwo śledcze, teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych”, Łódź, WSHE, 11-12.01.2006. Janusz DUNIN, Literacka Wolna Europa. Recenzja książki: Konrada Tatarowskiego Literatura i pisarze w programie rozgłośni polskiej Radio Wolna Europa, Kraków 2006