Numer 2

Od redakcji Prasa – teoria i praktyka MARIA WOJTAK, Wzmianki do zadań specjalnych WOJCIECH ADAMCZYK, W poszukiwaniu tożsamości deep throat (ochrona informatorów dziennikarskich śledztw na przykładzie afery Watergate) DOMINIKA RAFALSKA, Wielka próba. Tygodnik "Po Prostu" w latach dziewięćdziesiątych JOANNA MIKOSZ, Charakterystyka wybranych dodatków do prasy codziennej dwudziestolecia międzywojennego Media, dyskurs, sfera publiczna WOJCIECH KAWECKI, Komunikat pozytywny a perswazja w mediach MAREK PALCZEWSKI, Obraz wroga w prasie łódzkiej epoki socrealizmu MAŁGORZATA HARASZKIEWICZ-NIEWCZAS, Wizerunek Żyda we współczesnych mediach Media – szanse i zagrożenia WIOLETTA SMYL, Szkolna edukacja medialna MAGDA GARNCAREK, Szczeliny ekranu. O wpływie nowych mediów na kontekst lokalny Wydarzenia, recenzje PAWEŁ BOHUSZEWICZ, Kres złudzenia estetycznego – początki spisku sztuki (recenzja książki Jeana Baudrillarda Spisek sztuki) PAWEŁ CIOŁKIEWICZ, Bunt milczącej większości (recenzja książki Jeana Baudrillarda W cieniu milczącej większości) MAGDALENA MATEJA, Obiektywizm i inne mity (recenzja książki Tomasza Piekota Dyskurs polskich wiadomości prasowych) LESZEK KURAS, Kultury i organizacje (recenzja książki G. Hofstede i G.J. Hofstede Kultury i organizacje) WIESŁAW SONCZYK, "Media - Kultura - Komunikacja Społeczna". Nowy periodyk (nie tylko) medioznawczy KALINA KUKIEŁKO, "McLuhan still dead?", Relacja z konferencji "Re-Reading McLuhan: An International Conference on Media and Culture in the 21st Century", (14-18.02.07)