Numer 5

Prasa - historia i współczesność
WOJCIECH OPIOŁA, Stanowisko polskiej prasy katolickiej wobec wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939. Analiza dyskursu medialnego
MIŁOSZ HRYCEK, Ostatnie dni wolności. Prasa łódzka na przełomie sierpnia i września 1939 roku

Dyskurs publiczny i media
AGATA ZYSIAK, WIKTOR MARZEC, Amerykański dyskurs na temat zaangażowania militarnego na przykładzie debaty William Buckley vs Noam Chomsky z 1969 roku
MARTYNA DOMINIAK, Retoryka cywilizująca i kontrretoryka modernizacji jako formy udziału socjologów w sporze o IV RP
MAGDALENA NOWICKA, Analiza porównawcza wizerunku medialnego państwa i narodów (na przykładzie przekazów z tygodników "Polityka" i "Der Spiegel"
GRAŻYNA PIECHOTA, Postawy organizacji pozarządowych w realizacji kampanii społecznych na przykładzie analizy udziału Stowarzyszenia "Tychy Naszą Małą Ojczyzną" w kampanii społecznej "Masz Głos Masz Wybór"

Nowe media
KATARZYNA GÓRAK-SOSNOWSKA, Walka o cyfrową godność. Bliskowschodnie i muzułmańskie gry komputerowe
PIOTR SIUDA, Sieciowe gender-switching a społeczności internetowe
CEZARY SZYJKO, Nowy paradygmat polityki audiowizualnej UE w świetle kształtowania społeczeństwa medialnego kontaktu Varia
ANNA ANTCZAK, Współpraca oficerów prasowych z dziennikarzami podczas operacji poza granicami kraju
AGNIESZKA PAWLAK, Rodzina w polskich serialach telewizyjnych
IVANNA SHUBINA, Reklama społeczna a komunikat perswazyjny

Recenzje i artykuły recenzyjne
MAREK PALCZEWSKI, O polu dziennikarskim, czyli jak Bourdieu postrzega współczesną telewizją. Na marginesie książki O telewizji. Panowanie dziennikarstwa
PAWEŁ CIOŁKIEWICZ, Przemoc symboliczna i telewizja. Kilka uwag na marginesie rozważań Pierre'a Bourdieu o panowaniu dziennikarstwa
KRZYSZTOF KONECKI, Recenzja książki pod. red. J. Kaczmarka Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej

Sprawozdania z konferencji
LESZEK KURAS, Społeczeństwo polskie i jego problemy po 20. latach transformacji. Sprawozdanie z konferencji
CEZARY SZYJKO, Sprawozdanie z seminarium naukowego AHE: Regionalizm a globalizacja we współczesnych mediach