Numer 7-8

Media – Kultura – Społeczeństwo,
nr 7–8, 2013

Media – nowe oblicza

ADAM SZYNOL   Konwergencja mediów w praktyce

JAKUB STEMPIEŃ   Media masowe i instytucje kontroli państwowej jako „watchdogi”- misja i ograniczenia. Analiza z wykorzystaniem „Principal-Agent”

PAWEŁ URBANIAK   The autonomy on the media market as an element of journalistic culture

Obrazy kultury

IZABELA ŁAPIŃSKA   Obcy/Inny obiekt cielesny w fotografii

MARTA WYBRANIEC   Świat tekstu libretta i/lub komunikat spektaklu baletowego

AGATA KARAŚKIEWICZ   Tekst, obraz i ich wzajemne relacje w tworzeniu przekazu na przykładzie ulotek reklamowych

Varia

ALEKSANDRA CZERW   Rola mediów w kreowaniu wizerunku placówek zdrowia w Polsce

TOMASZ MASŁYK   Europejskie uniwersalia w perspektywie cyfrowych nierówności

JUSTYNA MAKOWSKA   Wartości i wartościowanie w opisie aukcji w serwisie Allegro