Numer 6

Media - Kultura - Społeczeństwo,
Numer 6, 2011

Nowe media

MAGDALENA SZPUNAR, Internet - nowe modele komunikacyjne czy powielanie schematów właściwych mediom masowym?
ADAM PIETRZYKOWSKI, Open source jako kult(ura) paratekstu
RAFAŁ ILNICKI, Od programu komputerowego do kultury jako programu. Perspektywa studiów nad oprogramowaniem (software studies)

Dyskurs publiczny

BARBARA JABŁOŃSKA, Sfera publiczna Unii Europejskiej. (Krytyczna analiza dyskursu)
PAWEŁ CIOŁKIEWICZ, Kontrowersje wokół energii jądrowej w kontekście awarii w japońskiej elektrowni. Analiza dyskursu

Media i kontekst prawny

JACEK CHEDA, Zapewnienie dostępu do informacji o stanie środowiska jako czynnik podnoszący świadomość ekologiczną obywateli
KRZYSZTOF JUREK, Kontekst etyczny i prawny pracy dziennikarza śledczego

Varia

ALEKSANDRA HADZIŃSKA-WYROBEK, Wizerunek uchodźcy w polskiej prasie po roku 1990 oraz rola mediów w kształtowaniu stereotypu uciekiniera
KAROLINA ALBIŃSKA, Radiosłuchacz XXI wieku. W poszukiwaniu profilu współczesnego odbiorcy przekazów radiowych
AGNIESZKA SOSNOWSKA, Tożsamość video - narodziny medium

Recenzje, relacje

AGNIESZKA JĘCZEŃ, Tradycja w popkulturze. Recenzja książki "Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności"
CEZARY TOMASZ SZYJKO, Sprawozdanie z politologicznej konferencji regionalnej "Miejsce Polski w Europie w dobie globalizacji"