Numer 11-12

Media – Kultura – Społeczeństwo nr 11-12/2016-2017

SPIS TREŚCI

REGION

Jerzy Jastrzębski
Region jako miejsce rzeczywiste i wyobrażone
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_9-17

Jarosław Eichstaedt
Dyskurs regionalny w muzeach
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_19-28

Katarzyna Najmrocka
Wszystkie drogi prowadzą do Marrakeszu. Zapiski antropologiczne
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_29-41

Małgorzata Czapiga
Co u was słychać? – o regionalnych audiosferach
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_43-53

MEDIA

Martyna Szustorowska
Wstęp do historii dziennikarstwa obywatelskiego z uwzględnieniem amerykańskich i polskich doświadczeń. Próba definicji
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_55-69

Magdalena Gajek
Specyfika dziennikarstwa sportowego. Porównanie strukturalne sprawozdań prasowych i internetowych
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_71-85

Marcin Jasiak
Funkcjonowanie gazet zakładowych w PRL. Rola i funkcje gazety w zakładzie pracy
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_87-96

Marcin Jasiak
Firmowe gazety w Polsce. Powstanie oraz rola pism firmowych w korporacyjnym świecie
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_97-109

Marek Palczewski
Rama negatywizmu w tabloidowych newsach i jej forma językowa
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_111-116

Dorota Gonigroszek
Ruch antyszczepionkowy w Polsce – medialna wojna na słowa
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_117-126

Paulina Grenda
Wpływ oglądania telenoweli na reakcje studentów
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_127-141

RECENZJA

Barbara Cyrek
Za kulisami mitu wolności

 

TABLE OF CONTENTS

REGION

Jerzy Jastrzębski
The Region as a real and imagined place
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_9-17

Jarosław Eichstaedt
Regional discourse in museums
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_19-28

Katarzyna Najmrocka
All roads lead to Marrakech: Anthropological notes
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_29-41

Małgorzata Czapiga
What are you hearing? Some comments about regional soundscapes
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_43-53

MEDIA

Martyna Szustorowska
An introduction to the history of civic journalism: American and Polish experiences. An attempt to define
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_55-69

Magdalena Gajek
Characteristics of Sports Journalism. A Comparison of Printed and Online Reports
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_71-85

Marcin Jasiak
The functioning of in-house magazines in the Polish People’s Republic: The role and functions of magazines in the workplace
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_87-96

Marcin Jasiak
In-house magazines in Poland: The emergence and role of company magazines in the corporate world
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_97-109

Marek Palczewski
The frame of negativity in tabloid news and its language form
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_111-116

Dorota Gonigroszek
Anti-vaccination movement in Poland – media war of words
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_117-126

Paulina Grenda
The impact on students of watching soap operas
https://doi.org/10.25312/2451-2737.11-12/2017_127-141

REVIEW

Barbara Cyrek
Analysing the myth of freedom